Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Izrada kategorija i tagova u wordpressu. Wordpress kategorije i tagovi

Kada ste naučili kako kreirati i urediti postove u wordpressu, potrebno je naučiti izradu kategorija.

Što su kategorije i tagovi i kako ih koristiti ?

Naučiti ćete kako raditi s kategorijama i organizirati svoje tekstove - postove.

Kategorije Vam omogućavaju da organizirate svoje tekstove (postove) u određene cjeline tj. grupe.

Dobrom organizacijom kategorija i njezinih tekstova olakšati ćete navigaciju i snalaženje vaših korisnika na web stranici.

Svakoj kategoriji dodijeljen je određen članak.

Kategorije kreirate kroz svoju nadzornu ploču u administraciji.

Na lijevoj strani odaberete izbornik Postovi > Kategorije.

U polje Ime upišite naziv svoje kategorije npr. Marketing.

Polje Slug možete ostaviti prazno i wordpress će automatski dodati naziv prema imenu upisane kategorije.

Ako želite da Vaša kategorija pripada već prethodno kreiranoj kategoriji tada pod opcijom Matično odaberite željenu kategoriju.

U tom slučaju to će biti pod kategorija.

U polje Opis možete upisati dodatan tekst koji opisuje vašu kategoriju kako bi imali dodatne informacije.

Kada ste sve to kreirali kliknite na gumbić Dodaj Novu Kategoriju.

U popisu kategorija također možete raditi izmjene naziva, brisanje kategorije i pregled kako izgleda na web stranici.

Možete promijeniti opcije kao što su ime, slug, matično, opis.

Postoji opcija Brzo Uredi gdje mijenjate samo ime i slug.

Preostale dvije opcije služe za brisanje kategorije i pregled kako bi vidjeli promjenu na stranici.

U kategoriju koju smo kreirali pridodati ćemo odgovarajući tekst, odnosno post kako kategorija ne bi bila prazna.

Odaberite post kroz Izbornik Postovi > Svi Postovi, kliknite na željeni post i u gornjem u desnom kutu označite kategoriju u kojoj želite da se post nalazi.

Nakon svih promjena uvijek kliknite na gumbić Ažuriraj inače promjene neće biti vidljive.

Sada kada posjetimo stanicu, vidjeti ćemo novu kategoriju koju smo nazvali Marketing.

Unutar kategorije nalazi se post koji smo označili i dodijelili ovoj kategoriji.

Kada govorimo o tagovima, svaki vaš tekst može biti dodatno označen s tagovima tj. oznakama ili ključnim riječima.

Tagove je najlakše objasniti kao skraćena informacija teksta koji ste napisali

Tagovi olakšavaju vašim posjetiteljima da pregledaju sve tekstove koje sadrže dodijeljeni tag odnosno oznaku.

Ako želite izmijeniti naziv taga / oznake vratite se na nadzornu ploču u administraciji.

Odaberite s lijeve strane izbornik Postovi i kliknite na Oznake.

Tu će se pojaviti cijeli popis oznaka koje ste kreirali sami ili automatski od strane vašeg wordpress-a.

Također ih možete prema želji promijeniti, pobrisati ili dodati nove.

U gornjem lijevom kutu vidi se popis svih oznaka „Popularne Oznake“.

Ako želite dodati novu Oznaku sve isto radite kao i za kreiranje kategorije.

Upišite ime oznake npr „moj blog“, slug tj. naziv linka npr. mojblog ( bez razmaka) i kliknite na gumbić Dodaj Novu Oznaku.

Ako je nova oznaka pridodana ostalim oznakama kao u primjeru, znači da ste sve dobro napravili.

Sada tu oznaku treba dodati određenom tekstu, tj. postu. Kliknite u izborniku na link Postovi i odaberite Svi Postovi.

Otvorite post kojemu želite dodijeliti oznaku.

Pri dnu u desnom donjem kutu nalazi se modul Oznake.

Ovdje imamo mogućnost odabrati najkorištenije oznake ili dodati svoju novu oznaku koju smo maloprije kreirali.

Da bismo dodali svoju novu oznaku koju smo kreirali pod nazivom "moj blog" potrebno je u prazno polje upisati puni naziv oznake i kliknuti na gumbić Dodaj.

Kada smo stavili oznaku u post trebamo kliknuti na gumb Ažuriraj kako bi promjena postala vidljiva.

Sada kada posjetimo svoju stranicu primijetiti ćemo da se ispod posta koji smo odabrali nalazi naša nova oznaka "moj blog".

Kada kliknemo na oznaku "moj blog" primijetiti ćete da se unutra nalazi samo jedan post i to onaj koji smo označili.

U ovom videu naučili ste kako organizirati web stranicu prema kategorijama i kako dodijeliti oznake na svoje tekstove u cilju što bolje i jednostavnije navigacije na stranici.