Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Izrada stranica u wordpressu. Kako kreirati i urediti wordpress stranicu

U ovome tekstu naučiti ćemo kako se kreiraju i uređuju stranice.

Bitno je primijetiti kada kreiramo stranice da se one uvijek nalaze na samom vrhu tj. „fiksirane“ su za određen link tj. kategoriju.

Tekstovi (postovi) se prikazuju kronološki i to obično prema najnovijem postu na vrhu određene kategorije.

Stranice se razliku od tekstova (postova) po tome što prikazuju statički sadržaj koji se ne mijenja često, a obično su to npr. stranice „O nama“, „Gdje se nalazimo“, „Kontakti“ i sl.

Stranice su „izvan“ standardnog prikaza u blogu i neće bit prikazane u postovima tj. prikazuju se zasebno.

Uspoređujući stranice s postovima slične su po konstrukciji naslova i sadržaja.

Stranice mogu također biti prikazane prema posebnom predlošku, a moguće ih je postaviti i u izbornik navigacije.

Također ih je moguće koristiti za kontakt upitnike ili npr. stranicu za prijavu i sl.

Stranice nisu kategorizirane ili označene, ali mogu imati hijerarhiju.

Prilikom izrade, stranicu možete umetnuti pod drugu (već kreiranu stranicu). Time jedna od njih postaje “Matična” stranica. Tako ćete kreirati jednu grupu stranica.

U našem primjeru opisati ćemo kako napraviti stranicu Kontakt.

Novu stranicu kreirate tako da u glavnoj administraciji na lijevoj strani vaše nadzorne ploče odaberete Stranice > Dodaj Novu.

Upišete naziv stranice i ubacite tekst koji želite prikazati na stranici.

U desnom dijelu na poziciji Svojstva Stranice određujete da li stranicu želite organizirati hijerarhijski i da li će ta stranica imati svoj poseban predložak.

Ovdje također možete odrediti poziciju redoslijeda u izborniku navigacije.

Kada ste sve podesili kliknite na gumbić Objavi.

Pogledajmo sada gdje se nalazi stranica koju smo upravo izradili.

Vidimo da se nalazi na trećoj poziciji i da nema desnu bočnu traku jer smo tako odredili.

Kada kliknemo na link, odnosno stranicu koju smo kreirali vidjeti ćemo informacije koje smo napisali za ovu stranicu.

Ako želite pregledati, brisati ili izmijeniti kreirane stranice vratite se nazad u administraciju vaše nadzorne ploče i odaberite link Stranice > Sve stranice.

Na isti način možete raditi sve potrebne izmjene kao s tekstovima, kategorijama i oznakama.

Ovime ste naučili kako kreirati, urediti i brisati svoje stranice.