Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Izrada web stranica

  • HTML ( 2 Članaka )

    Znanje HTML je sami početak izrade web stranica, naučit ćete osnove i sve najbitnije kako biste mogli ozbiljno krenuti dizajnirati web stranice...

  • CSS ( 2 Članaka )

    CSS služi kako biste mogli vizualno uređivati HTML dokumente, početak CSS-a i njegove najbitnije elemente naučit ćete u ovim člancima...

  • Web dizajn ( 11 Članaka )

    Što je zapravo web dizajn i koji elementi i znanja su potrebni za izradu web stranica pogledajte u člancima o web dizajnu...