Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

CSS tekst, CSS tutorial, CSS text

CSS nam služi kako bi uredili HTML dokumente, ovdje ćemo napomenuti zašto je bitno urediti sam tekst na web stranici, a u člancima koji dolaze opisat ćemo kako se sam tekst uređuje. Ulazimo u područje koje najviše zanima posjetitelje web stranica, ato je njezin tekst ili sam sadržaj teksta. Iz perspektive samog klijenta koji osmišlja sadržaj na web stranici treba se paziti na bitne elemente kod pisanja teksta. Većina web stranica ima po nekoliko podstranica i svaka ta podstranica mora imati neki tekstualni sadržaj osim stranice za galeriju slika koja može biti i bez sadržaja.Tekst mora biti osmišljen tako da krajni korisnik  koji treba informaciju ne traži puno po samoj stranici.

Početna stranica na web stranici je najbitnija jer je ona prvi dojam samog tekstualnog sadržaja.


Stranice sa prevelikom količinom teksta dovode do zasićenja krajnjeg korisnika i kao takve se slabo posječuju i ono najbitnije ne dobivaju preporuku od posjetitelja. Opet sadržaj ne smije biti i prekratak i na pola ispunjen, napravite zlatnu sredinu koja će biti dovoljana za čitanje. Prema istraživanju korisnici oko 25% sporije čitaju sadržaj sa ekrana nego iz novina i vežina korisnika letimično čita tekst na web stranicama.Korisnici na webu kada traže informacije obično očekuju kratke sadržaje, a ne tekstove veličine knjige. Iz perspektive web dizajnera priča je malo drukčija.na većini web stranica postoji link O Nama i on je jako bitan i tu nemojte štediti na sadržaju, napišite o vašoj tvrtki i djelatnost baš sve potpuno se otvorite prema korisnicima. Web dizajner sve ovo što smo prije spomenuli mora savjetovati klijentu i kada dobije tekst od klijenta mora ga pravilno raspodjeliti u glavnu stranicu i sve podstranice na web stranici. Kod unosa teksta pazimo na više stvari, boju teksta, najbolji izgled je crna boja teksta na bijeloj stranici također je i najčitljivija jer ima najbolji kontrast. Tekst mora biti u prvom planu na stranici i takvog ga treba ispravno spojiti sa samim bojama na stranici. Tekst na stranici ne smije izgledati natrpano, znači sami paragraf redova treba malo razdvojiti jer je kao takav samim posjetiteljima lakše čitljiv. Ako i imamo malo više teksta treba ga razdvojiti u više odlomaka i za te odlomke staviti naslove. Ako imamo tekstove u tablicama i listama pogotovo brojčanim listama grafički bi se trebali malo urediti,ali treba paziti do koje granice, nemojte da tekst izgleda prjednostavno, ali i sa samom grafikom ne treba pretjerivati. Stvari koje su važne treba i istaknuti podebljanim tekstom jer korisnikovo oko prije primjeti podebljani tekst. Web 2.0 standard izrade web stranica zahtjeva velike naslove teksta i samim time se smanjuje white space prostor na samoj stranici. Za velike količine tekstove stavljajte sidebarove na stranicama, znači tekst podjelite u više stupaca jer bit svega je smanjiti horizontalni pomak (scroll) na samoj web stranici. Preporučena širina teksta u redu je oko 12 riječi jer kao što smo već napomenuli posjetitelji tekst čitaju letimično pa on kao takav ne smije biti prenatrpan.