Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Html stranica, osnove html

HTML predstavlja jezik kojim se određuje struktura, sadržaj i funkcija nekog HTML dokumenta. Pomoću njega određuju se važni  elementi svakog HTML dokumenta: način prikaza pretraživačkog programa, kreiranje hipertekstualne veze između različitih web mjesta u dokumentima, te se kreiraju hipertekstualne veze s drugim servisima na internetu, također se pomoću HTML-a ubacuju različiti elementi, poput  odlomka, grafike, naslova i slično.

Pomoću HTML-a  određujemo logičke i fizičke strukture elemenata unutar HTML dokumenta (naslov, odlomak, grafika, slike, hipertekstualne veze...).  Da bi internetskom pregledniku dali do znanja kako će dokument pri pregledu izgledati u HTML-u možemo elemente mijenjati i urediti (stilski i grafički).

HTML se razvio iz SGML-a

SGML je metajezik , on služi za korekciju jezičnih pravila koji se koristi da bi formirali vlastiti jezik za rad s dokumentima. HTML  se razvio bez pažnje na izgled, prvenstveno je bio cilj jednostavno strukturiranje podataka. Nakon HTML-a pojavio se proširiv jezik za označavanje XML , također meta jezik koji služi kao jednostavno sredstvo za kreiranje ostalih jezika. Novi proširiv tekst XHTML je proširiv jezik za označavanje hiperteksta, a zapravo je skup pravila i metodologije XML-a primijenjenih na HTML. Temelj HTML elementa njegov je identifikator koji internetskom pregledniku daje do znanja o kojem se elementu zapravo radi te kako bi trebao biti prikazan. Svi identifikatori standardnih elemenata nalaze se unutar srednjih zagrada < (manje od) i > veće od - <oznaka>.

Početni element na svakoj stranici je <html>

Taj element govori internetskom pregledniku da se radi o HTML dokumentu. Isto tako zadnji element kao pokazatelj kraja HTML dokumenta mora biti </html>.  Između elemenata nalazi se <head> i </head> što predstavlja zaglavlje HTML dokumenta. <title>  element označava naslov stranice ali nema veze s fizičkim imenom stranice. Sadržaj stranice nalazi se pod elementom <body>, te je stvaran sadržaj koji će se prikazati u pregledniku.  Svi elementi koji su navedeni su elementi koje stranica mora sadržavat.

Ukoliko želite saznati više o samoj izradi za pravljenje web stranica to možete saznati na našem linku pravljenje web stranica i izrada internetskih stranica