Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


22.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Fontovi, fontovi na web stranicama

Fontovi na webu imaju izuzetno važnu ulogu, oni su šećer na kraju cijelog dizajna. Kada smo napravili kompletnu strukturu web stranice, grafički je uredili, odredili gdje pripada pojedini dio teksta vrijeme je da samom tekstu odredimo pripadajući font, njegovu veličinu i boju. Times new Roman i Arial su dva najčešća fonta koja se koriste pri izradi web stranica. Preporuka je na stranici koristiti isti font za cijeli tekst, Ali nekad i različit font u samom tekstu može privući pažnju posjetitelja same web stranice...

Više...