Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Fontovi, fontovi na web stranicama

Fontovi na webu imaju izuzetno važnu ulogu, oni su šećer na kraju cijelog dizajna. Kada smo napravili kompletnu strukturu web stranice, grafički je uredili, odredili gdje pripada pojedini dio teksta vrijeme je da samom tekstu odredimo pripadajući font, njegovu veličinu i boju. Times new Roman i Arial su dva najčešća fonta koja se koriste pri izradi web stranica. Preporuka je na stranici koristiti isti font za cijeli tekst, Ali nekad i različit font u samom tekstu može privući pažnju posjetitelja same web stranice...

 


Font na stranici može samu stranicu podignuti, ali i svojom lošom izvedbom i jako je degradirati. Da bi font bio korišten na pretraživaču on mora biti instaliran na klijentovo računalo. Po današnjem standardu izrade web stranica u naslov idu tekstovi sa velikim fontovima. Nemojte fontove shvatiti kao nešto lako ili nešto usputno jer fontovi su slika samog korisnika, ali i samog web dizajnera koji je i stranicu izradio. Najčitljiviji su crni fontovi na bijeloj pozadini, ali po današnjem standardu dizajniranja web stranica i tekst se u nekim slučajevima dodatno grafički uređuje pa i font kao takav se mora prilagoditi. Kada završimo cijeli dizajn web stranice kontrola fonta je obavezna, u css stilovima obavezno moramo provjeriti napravljen stil za svaki dio teksta, od naslova pa do odlomaka i font nam za sve naslove mora biti isti kao i za sve odlomke, najčešće je isti za obje vrste teksta. Iako negdje imamo različite veličine teksta kao npr u headeru i footeru moramo paziti da fontovi budu isti. Fontovi koji se koriste na webu su:

Serifski fontovi

Serifski fontovi su fontovi su prepoznatljivi po svojim ukrasima, dodanim na krajevima. Oni se najčešće koriste za velike tekstove jer ako stavimo da su manji od 8 točaka biti će slabo čitljivi. Primjer serifskog fonta je Times New Roman.

Neserifski fontovi

Neserifski fontovi su jednostavni fontovi bez ukrasa. Kod njih svako slovo je se radi od čistih linija bez dodatnog ukrasa. Mogu biti i veličine manje od 8 točaka i koriste se u naslovima svih veličina. Jedan od najpoznatijih neserifskih fontova je Arial.