Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Izgled web stranice, najposjećenije web stranice, primjer web stranice, nove web stranice

Tehnička ispravnost web stranice

Svaka web stranica pri izradi zahtjeva veliku kontrolu. Kontrolu same strukture, kontrolu prijenosa grafike iz Fireworksa i Photoshopa, kontrolu  fonta. Prije nego što u Dreamweaver počnemo slagati strukturu, znači spajanje grafike ili ubacivanje flash sadržaja moramo dobro prekontrolirati materijal. Kod same grafike moramo pregledati kvalitetu slike, ako smo slike „rezali“ dobro treba pregledati rubove , na slici se ne smije vidjeti  detalji izrezivanja, pogotovo ako spajamo dvije slike u jednu. Kod flash materijala priča je još složenija, prilikom izrade animacije moramo paziti na svaki mali detalj, klijent ne smije primjetiti ništa osim same animacije.veliku pažnju kod flasha treba obratiti na same rubove, rubovi moraju biti jednake debljine, ako imamo stapanje slike u sliku ne smiju se vidjeti trzaji. Svaki tekst u flashu mora biti stabilan bez naglih trzaja.Kada smo pripremili sve zadane materijale, slijedi slaganje  strukture u Dreamweaveru.

 

Kada se slaže struktura svaku promjenu treba pregledati u web pregledniku jer program nekad ne pokazuje stvarnu vizualnu sliku i lakše je ispraviti jedan korak nego više njih. Pažnju treba obratiti kod ubacivanja bordera, pogotovo u menu da ne ubacimo dupli border. Tekst treba prilagoditi tako da ne prelazi same rubove. Web stranicu obavezno treba testirati u svim web preglednicima i na svim rezolucijama , jer ako u pregledniku  struktura stabilna u drugo ne mora biti tako pa se treba sve dobro podesiti.

Na kraju zaključak:

Prije puštanja finalnog projekta na web, struktura web stranice mora biti čvrsta i stabilna u svim web preglednicima i na svim standardiziranim rezolucijama, klijenti ne smiju vidjeti ni sitni detalj nepravilnost na web stranici.