Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Web dizajn posao, web design posao

Dogovorili ste posao za izradu web stranice, sljedeće što vam preostaje je sastanak sa klijentom. U daljnjem tekstu ćemo vam objasniti kako bi trebao proteći sastanak sa klijentom odnosno koje su za vas važne informacije koje trebate dobiti od klijenta, kako bi sama web stranica trebala izgledati i koji točan sadržaj treba biti na njoj. Za razgovor s klijentom vam je potreban samo komad papira i olovka i prijenosno računalo kako biste ako vas klijent traži pokazali svoje prijašnje radove. U većini slučajeva klijenti vole vidjeti vaše radove izrade web stranice da bi dobili neki dojam o vašem radu. Prva informacija koju trebate dobiti od klijenta je područje njegove djelatnosti, odnosno s čime se točno bavi i to detaljno morate zapisati.

Web dizajn posao

Obično postoje klijenti koji znaju što hoće ili klijenti koji kažu "sve prepuštam vama, znam da ćete vi to dobro napraviti". Ako klijent zna što hoće treba ga pozorno saslušati i prije svega pravilno savjetovati jer bez obzira na klijentovo znanje vi ste ta stručna osoba u području web dizajna i njegove zahtjeve morate pretvoriti u današnje standarde izrade web stranica. Prema klijentu treba biti jako iskren i ako je njegova djelatnost područje koje zahtjeva veliki projekt to mu i treba objasniti jer vam se ne smije dogoditi da kada krenete u izradu shvatite da će projekt biti puno veći nego što ste to prezentirali klijentu. Tražite klijenta da vam ustupi sve materijale koje ima i to sve moguće fotografije, tekstove, logotip ako ga ima. Ne dajte obećanja za nešto što niste sto posto sigurni da ćete moći ispuniti. Ako vidite da klijentova ideja nije dobro rješenje za njega, prezentirajte mu ono ispravno jer kao što smo već rekli vi ste ovdje web dizajner i stručna osoba na ovom području. Ako klijent sve prepušta vama, odmah mu prezentirajte od prilike vašu ideju i on mora biti upoznat sa svime, sa svakim detaljem. Morate precizno objasniti kakav vam materijal treba za izradu web stranice i koliko god se to njemu činilo komplicirano morate dobro obrazložiti zašto vam baš takav materijal treba. Ako već imate ideju strukture skicirajte je klijentu i sve mu detaljno objasnite, napravite dva takva primjerka papira tako da i klijent ima okvirni izgled strukture.

Nemojte previše govoriti stručnim riječima kao npr. "Header će vam izgledati tako, a sidebar tako" jer web dizajn nije područje od klijenta i zato što ne razumiju trebaju vas. Uvijek predlažite najbolje savjete i nemojte se zamarati sa samom cijenom stranice jer ako mislite da na svakoj pod stranici treba biti veliki banner slobodno predložite, pokažite ako ste to upotrijebili na svojim prijašnjim radovima pa klijent kada vidi i dobije jasnu sliku neće vas ni pitati dali je skupo ili nije. Cijenu recite okvirnu ako vas traži jer kada završite sa razgovorom s klijentom morate izračunati sve elemente na samoj web stranici pa tek onda ćete dobiti stvarnu cijenu.