Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Dreamweaver program, dreamweaver tutorial

Dreamweaver je sigurno najbitniji program za izradu web stranica, on je zadnja postaja u samom procesu izrade. Najbitnije je napomenuti da bi dobro savladali Dreamweaver morate se znati služiti Windows operativnim sustavom i office aplikacijama Word i Excel. Napominjali smo kako je bitno dobro poznavati HTML i CSS kod, Dreamweaver sam po sebi generira kod prilikom našeg upisa teksta, dodavanja slike ili flash bannera. Poznavanje koda služi za lakše dodavanje pojedinih dijelova teksta ili uočavanja pojedinih pogrešaka prilikom prikazivanja sadržaja na internetu. Dreamweaver je prilagođen i Windows operativnim sustavima i Mac operativnim sustavima. Osim HTML-a Dreamweaver također radi sa drugim tipovima dokumenta kao što su JavaScript, ASP, PHP, ColdFusion, XML… Dreamweaver se lako poveže sa drugim Adobe aplikacijama kao što su Flash, Photoshop, Fireworks gdje se njihovi dokumenti direktno mogu importirati u Dreamweaver. Dreamweaver u sebi ima puno korisnih alata koji sam website može učiniti zanimljivijim. Dreamweaver u sebi već sadrži predloške same strukture, ukoliko ste početnik otvorite predložak i promatrajte koji su to dijelovi potrebni za kreiranje osnovne strukture HTML dokumenta unutar Dreamweaver programa. Promatrajte sve dijelove programa, pogotovo desni stupac gdje se nalaze CSS stilovi.

 


CSS stilovi u Dreamweaveru

Kao što ne morate u Dreamweaveru pisati HTML kod tako je i sa CSS stilovima, sadržaju odredimo određena svojastva i CSS kod se sam po sebi generira. U Dreamweaveru se u par koraka odredi unutarnji i vanjski CSS.

Dreamweaver nije lagan program za savladati, kao što je u CMS-u administracija glavni pokretač izrade strukture i punjenja sadržaja, tako je Dreamweaver za HTML dokumente. Učite ga polako i strpljivo. U našim tutorijalima pogledajte korak po korak prilikom same izrade web stranica.