Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Grafika, gif animacije, optimizacija, izrada internetskih stranica

Kada smo u Fireworksu ili Photoshopu nacrtali grafički objekt ili obradili fotografiju potrebno je izvesti export u odgovarajućem formatu. Fireworks i Photoshop imaju svoje matične formate koji služe kako bi mogli elemente obrađivati direktno u njima i sami po sebi su dosta „teški“ za web stranice. Format za Fireworks je PNG, a za Photoshop PSD.Formati koji se koriste za prikaz grafike na webu su:

Više...

Fireworks, vektorska grafika

Vektor označava odsječak određene duljine i smjera. Vektorskom grafikom se služimo u Fireworksu i ona nam služi za crtanje odreženih oblika, linija. Linije za crtanje vektorske grafike još nazivamo i obrub (Stroke), a područje koje linije zatvaraju zovemo ispuna (Fill).

Obrub (Stroke) ima neka svojstva:


Tip Size - debljina linije
Texture - tekstura linije
Edge - izgled rubnih dijelova linije
Stroke color - boja linije
Stroke Category - vrsta linije
vektorske linije mogu biti zatvorene te ujedino čine neki objekt ili otvorene pa čine krivulju

Više...