Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Fireworks, vektorska grafika

Vektor označava odsječak određene duljine i smjera. Vektorskom grafikom se služimo u Fireworksu i ona nam služi za crtanje odreženih oblika, linija. Linije za crtanje vektorske grafike još nazivamo i obrub (Stroke), a područje koje linije zatvaraju zovemo ispuna (Fill).

Obrub (Stroke) ima neka svojstva:


Tip Size - debljina linije
Texture - tekstura linije
Edge - izgled rubnih dijelova linije
Stroke color - boja linije
Stroke Category - vrsta linije
vektorske linije mogu biti zatvorene te ujedino čine neki objekt ili otvorene pa čine krivulju

Ispuna objekta (Fill) isto ima odrežena svojstva:

Fill Category - vrsta ispune
Edge - rubni dijelovi ispune
Texture -  textura ispune
Fill Color - boja ispune

jako je važno znati crtati vektorske objekte biti ćemo u situaciji kada će stranka imati posebne zahtjeve u stilu samog grafičkog crtanja pa će i sama usluga dizajna imati svoju vrijednost. Dobro nacrtani objekti čine web stranicu puno ljepšom i posebnom. Sama struktura web stranice se može drukčije nacrtati, ne moraju to biti samo ravne linije, nego i zaobljene krivulje po rubovima. Pozadine logotipa mogu se sastojati od više grafičkih objekata koji se spajaju sa strukturom sadržaja. Slike se mogu spajati sa nacrtanim objektima pa je i sama pozadina slike drukčija i grafički ljepša. Ako imamo listu na web stranici, može se ljepše urediti sa posebnim nacrtanim znakovima. Tekstovi se mogu dodatno urediti sa nacrtanim objektima i krivuljama. Web dizajner mora naučiti i veliki dio grafičkog dizajna, jer crtanje vektorske grafike zahtjeva puno dobrih ideja i kreativnosti, bitno je da sama struktura web stranice prije svega bude dobro grafički uređena. Prvo naučite crtati obične grafičke objekte i krivulje i korak po korak savladavajte i veće stvari poput logotipa i same strukture web stranice.