Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

RGB Photoshop, hexadecimalni, kodovi boja

Boje na web stranici su najbitni faktor izrade. One opisuju samog vlasnika stranice, njegovu djelatnost i najbitnije njegov profil. Pravilnim odabirom boja pokušavamo doprijeti do ciljane skupine na webu. Svaki web dizajner mora prije same izrade web stranice mora znati koje će boje biti prisutne, koje boje će biti cijeli background, header, content, footer i sama boja teksta.

RGB

Za prikaz grafike na ekranu koristimo RGB sustav boja koji se sastoji od tri glavna kanala: crvenog, zelenog i plavog (RED, GREEN, BLUE ). Kombinacijom tih triju boja dobiva se bijela boja. RGB kanali čine vrijednost brojeva od 0 do 255 gdje crna boja definira vrijednost od R=0 G=0 B=0 dok bijela boja definira vrijednost od R=255 G=255 B=255. Znači upisivanjem brojeva u RGB vrijednost dobijemo određenu boju. Npr vrijednost žute boje je 255, 255, 0. RGB sustav boja prikazuje se 24- bitnim prikazom ili 8 bita za svaku komponentu.


Heksadecimalni

Ekranski prikaz boja prikazuje se i Heksadecimalnim zapisom boje. Heksadsecimalna boja počinje sa znakom # i 6 različitih znakova kombiniranim slovom i brojkom. RGB komponente u heksadecimalnom zapisu prikazane su dvostrukim kodom, npr plava boja bi izgledala R=00 G=00 B=FF.
Ovako izgleda tablica usporeda dvaju sustava boja:

Kodovi Boja

Boja RGB HEKSADECIMALNI KOD
CRVENA 255, 0, 0 FF0000
PLAVA 0 ,0, 255 0000FF


Mješanjem tri kanala RGB boja dobivaju se sve ostale boje. Na današnjim internet stranicama koristi se 216 boja. Znači 216 boja će se sigurno vidjeti u svim preglednicima. Prilikom odabira boja za web stranicu sam web dizajn treba biti jako oprezan jer boje se trebaju pravilno izabrati. Stranica sama po sebi ne smije izgledati prešareno. Dobro pregledati slike koje imamo i iz njih izvlačiti boje, koristiti dvije boje na stranici + tekst, a ako ubacujemo treću boju treba biti jako oprezan de ne ispadne šareno. Stranica može dobro izgledati sa jednom bojom u više nijansa. Postoje programi poput Color Wizarda gdje vam se odmah prikaže sama struktura stranice u nijansama svake boje pa si vizualno možete predočiti izgled samog dizajna. Svaki web dizajner mora svome korisniku omogućiti takav odabir boje pored koje će se u prvom planu primjetiti tema i sadržaj web stranice.