Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Meta tagovi, seo optimizacija

 

 

Meta tagovi su HTML elementi koji direktno ne utječu na strukturu HTML dokumenta. Smješteni su unutar <head> elementa pa se ne vide i internet pregledniku. Najveća zadaća meta tagova je indeksiranje internet pretraživaća (google, yahoo...). Pozicija web stranice u tražilicama je najbitnija kod pretraživanja. Ostvarivanje dobrih pozicija u web tražilicama je glavni cilj pri izradi web stranice. Meta tagovi nam pomažu što bolje postići taj cilj. U ovom članku spomenut ćemo dva osnovna meta taga keywords i description.

 

 

 

Keywords (ključne riječi)

Meta tag u kojem preko ključnih rijeći odvojenim zarezom opisujemo temu web stranice. Znači u odprilike 10 ključnih rijeći preko kojih će se stranica pretraživati u web tražilicama. Ubacujemo ga unutar <head> elementa:

<meta name=“keywords“ content=“glavne,ključne,riječi“ />


Description (Opis)

Meta tag u kojem u jednoj ili dvije rečenice opišemo glavnu misao web stranice, preporuka je unutar opisa napisati glavne ključne riječi koje će tražilice prepoznati. Isto se ubacuje unutar <head> elementa:

<meta name=“description“ content=“glavni opis web stranice“ />

 

Kako bi optimizacija web stranica bila kvalitetna i uspješna bitni su meta tagovi i odabir ključnih riječi. Koliko god da imamo zasebnih linkova, svaki od tih linkova mora imati meta tagove. Više o SEO optimizaciji pročitajte u članku http://webdnevnik.com/seo-optimizacija/438-seo-optimizacija-uvod-u-seo.html