Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

free templates for Dreamweaver, Dreamweaver tutorial

U ovom tutorijalu pokazat ćemo kako aktivirati predloške web strukture unutar Dreamweavera CS5. Pokrenite Dreamweaver CS5...

1. U Create New izborniku odaberete More...


2. Otvara se New document prozor, već napravljeni predlošci same web strukture nalaze se u koloni Layout...

Ovdje imamo različitih predložaka:

Predlošci sa lijevim i desnim sidebarom, footerom, headerom, predlošci bez sidebara samo sa footerom i headerom...

Sama web strauktura se planira unaprijed, prije ovog koraka. Znači moramo imati sav materijal za web stranicu pripremljen tako da odabir predloška je unaprijed isplaniran...

 

3. U našem primjeru odabrat ćemo predložak sa tri kolone, headerom i footerom i odaberemo Create...

 

4. Otvara se predložak koji ima napravljenu strukturu i položaj izbornika i primjer teksta...

Tekst, naslove, linkove mjenajamo svojim sadržajem...

5. Ukoliko želimo promjeniti font ili boju, proširiti određeno područje, sa zadanim predloškom su napravljeni unutarnji CSS stilovi koji su također promjenjivi...

Bitno je znati da predložaka unutar Dreamweavera ima različitih i mogu se prilagoditi svakom sadržaju.