Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


23.05.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Fireworks mirror text, tutorijali


Fireworks miroor text (zrcalni text) je tehnika koja se upotrebljava prilikom texta u samom logu web stranice, u ovom tutorijalu pokazat ćemo vam na koji način možete napraviti jednostavni zrcalni tekst, tehniku kasnije možete primjenjivati na drugim sadržajima...

 

Prvi korak

Napravite novi dokument sa zadanim dimenzijama: File > New (Ctrl+N)

Drugi korak

Sa Text toolom napišite tekst

 

Treći korak

Držeći tipku Alt ikopirajte tekst

Četvrti korak

Zaokrenite označeni tekst Modify > Transform > Flip Horizontal

Peti korak

Upotrijebite Free Transform i okrenite tekst na ispravnu ravninu
Modify > Transform > Free Transform

Šesti korak

Označeni tekst podesite na vidljivost 50 (Opacity)

Sedmi korak

Stavite masku na tekst Commands > Creative > Auto Vector Mask

Dobili ste zrcalni tekst