Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


19.03.2018

Zadnja promjena 09:01:52 AM GMT

Total commander, windows commander, ftp klijent, ftp program

Total commander je ftp program koji služi za prijenos podataka sa lokalnog računala na serversko računalo.Pokazat ćemo kako se preko Total Commnadera prebaci web stranica sa vašeg računala na server. Program možete downlodati na linku: http://www.ghisler.com/download.htm

Kada ste program instalirali pokrenite ga...


Total Commander download, Windows commander download

1. nakon što ste program pokrenuli odaberite Configuration pa Options kako bi podesili dodatne opcije...

2. U kartici Configuration odaberete FTP i označite Use passive mode by default i odaberete Apply


 

 

3. Vratite se u glavno sučelje i odaberete link Connect to FTP...

 

4. U kartici Connect to ftp server odaberete New connection...

 

5. U kartici FTP: connection details podesite zadane opcije:

Session i Host Name: upisujete ime vaše domene koje ste registrirali kod ovlaštenog registra

User name i Password: upisujete korisničko ime i lozinku koje ste dobili od Hosting davatelja usluga,

Remote Dir.: mapa na serveru u koju ćete postaviri vašu web stranicu,

Local Dir.: mapa na računalu u kojoj se nalazi finalni projekt vaše web stranice.

Kada ste unijeli točne podatke odaberete OK i spojite se sa Vašim serverom.

 

6. Kada ste se spojili sa serverom sa lijeve strane vidjet ćete serverske datoteke i mapu u koju spremmate vašu web stranicu, mapa može biti public_html ili www, sa desne strane je mapa na vašem računalu gdje se nalazi vaša web stranica. Metodom drag and drop prebacite vašu web stranicu na server.