Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


22.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Gmail na Outlook Express, mail klijent

U ovom tutorialu pokazat ćemo kako se Gmail od google-a može konfigurirati na Outlook Express. Puno korisnika danas koristi Outlook Express kao e-mail program na svom računalu, a mail adresa od google-a je poznata u cijelom svijetu. Prezentirat ćemo način na koji možete spojiti Gmail i Outlook Express.


1.Prije svega morate imati Gmail Account, ako ga nemate kreirajte ga na Gmail stranici

2. Prijavite se na internetu u svoj gmail račun, u karticu Settings > Forwarding and POP/IMAP i podesite sljedeće postavke:

Važno je označiti Enable POP for all mail radi podešavanja gmaila sa ostalim mail programima.

 

3. Nakon što ste podesili zadane postavke, otvorite Outlook Express na vašem računalu i odaberete Tools > Accounts...

Otvara se Internet Accounts prozor i u njemu odaberete karticu Add > Mail...

 

4. U Display Name upisujete vaše ime ili e-mail adresu i odaberete Next...

Ono ime koje upišete pojaviljivat će se priliko slanja maila

 

5. U E-mail address upisujete Gmail adresu koju ste kreirali na Gmail stranici i odaberete Next...

 

6. U kartici E -mail Server names povezujete Outlook Express sa Gmail serverom i odaberete Next...

Incoming mail: upisujete pop.gmail.com

Outgoing mail: upisujete smtp.gmail.com

 

7. U kartici Internet mail Logon podešavaju se postavke korisničkog imena i lozinke:

Account name: ime vašeg Gmail računa,

Password: upisujete lozinku koju ste na Gmailu postavili,

i odaberete Next pa Finish...

 

8. Označite u kartici mail vaš račun koji ste kreirali i odaberete karticu Properties...

 

 

9. U kartici Servers provjerite još jednom točnost svih unesenih podataka i označite My server requires authentication

 

 

10. U kartici Advanced označite zadane postavke za Outgoing i Incoming mail i postavku Leave a copy off messages on server po izboru, preporuka je za Gmail uključiti tako da imate sve poruke kada pristupate webmailu..