Web Dnevnik

Web dizajn, izrada web stranica


25.04.2018

Zadnja promjena 11:01:52 AM GMT

Microsoft Office Outlook 2007, mail program

Microsoft Office Outlook 2007 je verzija programa za slanje e-mail poruka iz Microsoft Office pakteta. U ovom tutorijalu pokazat ćemo kako možete podesiti svoju e-mail adresu i u Outllooku 2007 primati i slati vaše mailove...

1. Pokrenite Microsoft Office Outlook 2007 program na svojem računalu

Odaberite Tools > Accounts settings > New...

 

 

 

 

2. Otvara se kartica Auto Account Setup, ovdje odaberete Manual configure server settings or additional server types, tu opciju odeberemo kako bi ručno upisivali postavke, odaberemo Next...

 

3. U kartici Chose E-mail Service odaberemo preko kojeg internet servisa ćemo konfigurirati e-mail, ovdje ćemo odabrati POP3, odaberemo Next...

 

4. U kartici Internet E-mail Settings unosimo podatke koji su potrebni za postavke:

User information: Unosimo ime i mail adressu,

Server information: unosimo podatke za incoming i Outgoing mail koje smo dobili od Hosting davatelja usluga,

Logon information: Unosimo korisničko ime i lozinku. Korisničko ime je naša mail adresa, a lozinku smo dobili od Hosting davatelja usluga,

Nakon točno unešenih podataka odabermo karticu More Settings...

 

5. Odaberemo karticu Advanced gdje uključimo ili isključimo opciju Leave a copy of messages on server, ta opcija služi želimo li mailove ostaviti na serveru, odnosnu da su mailovi vidljivi u webmailu.